Materjalid

Tegevusjuhendaja kutsestandard: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist tase 4

Tegevusjuhendaja käsiraamat: Tegevusjuhendaja käsiraamat

Piktogrammid: http://www.sclera.be/en/vzw/home

Viipekeele sõnastik: http://www.eki.ee/dict/viipekeel/; allalaaditav mobiilirakendus “Spread the sign”

Käsiraamat erivajadusega laste võrgustikule: http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/01/EPIK_Kasiraamat_EST.pdf (Eesti keeles); http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/01/EPIK_Kasiraamat_RUS.pdf (Vene keeles)