Liikmeks astumine

Liikmeks astumise vorm

Liikmestaatus kinnitatakse pärast liikmemaksu tasumist. Liikmemaks tasutakse käimasoleva kalendriaasta kohta.

Liikmemaks on 20 eurot aastas ning see on võimalik tasuda ülekandega MTÜ Eesti Tegevusjuhendajate Liidu arveldusarvele Swedbankis EE212200221066512476.